Velkommen

Denne side er oprettet for at dele nogle af de indsigter jeg har fået på min indre rejse. Jeg brænder især for at videregive det enkle, men ikke altid nemmeste, ved at være i kontakt med de lysende kilder vi kommer fra. 

Min rejse er gået fra vitalisering af hjertets traumelag over træning i forskellige former for lysarbejde til at undervise i det jeg selv har erfaret. Mest i Norge sjovt nok :-) Norge er derfor blevet mit andet hjem.

På Radio Jupiter kan du finde mange spændende interviews med mange spændende menneskers indsigter og forståelser af det spirituelle liv.

Jeg finder det meget livgivende at arbejde med lys på mange måder. Både personligt men især i tunge områder hvor der trænges et energiløft. Vi kan arbejde med mentalt lys som diamantlys og laserlys hvilket er meget transformerende og opløftende. Eller vi kan arbejde med kærlighedslys gennem engleriget som favnende blid kærlighed.

Når indstrømningsarbejde er sjælsopgaven eller en vigtig livsopgave, er indstrømningarbejdets udførelse en vigtig forudsætning for at vi kan udføre vore øvrige opgaver på højt niveau. Alle vore legemer højnes i frekvens når vi arbejder i dette felt og alle vore livsopgaver løftes.

Fra Universet/Kosmiske Logos [1], kommer strømmen der intensiverer alt liv på Jorden. Livet forstås her som det dybeste aspekt af Gud - dvs. ren ånd, rent liv der kan trænge gennem alt og folde sig ud i alt. Dette er det vigtigste aspekt af Det Nye Liv eller Den Ny Verdensimpuls som vibrationen benævnes af Martinus og Asger Lorentsen.

Når vi holder lystjeneste mediterer vi på lyskilderne fra f.eks. Solen eller Sirius og bruger vibrationen/lyset til at højne energien i salen og i gruppen der på den måde kan være et fokuspunkt der sender den høje vibration ud over Jorden. Vi beder ofte om at få højnet vibrationen på bestemt felt eller i et bestemt område. Man kan sige...

Vi bruger udtrykket "Guds vilje ske" når vi vil overgive resultatet af en problematik til en højere magt. Men hvad er Guds vilje?

Meditation kan være så meget mere end at søge indre ro og stilhed. I skabende meditation skaber vi sammen en bedre verden ved at kalde lys og højere vibrerende energi ind i de områder vi søger ændringer til.

Ifølge teosofien har vort Hjertechakra 12 blade som udvikles eller vitaliseres kontinuerligt udefra og ind. Når det 7. hjerteblad er vitaliseret er vi nået ind i det vi kan kalde "Det indre hjerte" og det har stor betydning for os, for nu er sjælslyset permanent til stede i vort hjerte og indgår nu et bevidst samarbejde med personligheden. Det er...

Sjælens kalden er en fase i vores bevidsthedsudvikling, hvor én identitet dør, og en ny identitet fødes - en ny identitet der vendes fra tidligere værdier af økonomi og prestige, sociale trygheder og ydre værdier, og i stedet præges af en ny, udvidet bevidsthed og en længsel i hjertet efter det sjælen ganske kortvarigt har ladet os mærke.

Sjælen kaldes vores sande jeg, vores inderste kerne, vores essens og ordene er alle udtryk for det vi i virkeligheden er. Det er det lys vi kommer til Jorden med. Det der gør os unikke. Den kærlighedsevne vi har opbygget, den intention der giver vores liv retning, det i os der bestemmer vore vilkår og det i os der inspirerer...

Thymuschakra er lokaliseret mellem halschakra og hjertechakra lige under 'hulen' ved nøglebenene. Chakraet har betydning for højere bevidsthed. Det er den ydre dør til sjælens sæde i hjertet. Kilden til mening, retning og spirituel længsel. Det er herfra intentionen stammer.

Mange åndeligt indstillede mennesker har en indre angst, der stammer fra, at de i deres udviklingsforløb har oplevet så mange situationer, hvor de har følt sig ubeskyttet af Gud og overladt til kræfter, som tilsyneladende selv Gud ikke kunne styre. Når disse oplevelser kombineres med en sensitivitet i hjertecentret, så har vi den ideelle grobund...

Hjertets traumelag er det lag der, i forskellig dybde, omkranser Det Indre Hjerte lader os lukke af for den indre flamme. Traumelaget er udtryk for de nødvendige chok og traumer vi har pådraget os på vejen til individualisering, selvstændighed og menneskeliggørelse. Det er med til at sløre vores indre lysende identitet for at hjælpe os med at...

Tilmelding

Hvis du har lyst til at modtage sidste nye indspark :-)